newlogo

כפר הנוער רמת הדסה         השקדים 111, קרית טבעון   |    חייגו עכשיו: 053-62898573

העצמת חניכים שכבה בוגרת:

קבוצת חוסן
פרויקט ליווי והעצמה לחניכים יוצאי הקהילה האתיופית בשכבת י' במסגרת פעילות זו נפגשים החניכים עם עו"ס לפעילויות העצמה.

התנדבות בבית אבות
במסגרת מחוייבות אישית של חניכי שכבה י', יוצאים מספר חניכים לבית אבות בקהילה לפעילות חברתית עם קשישים.

פרויקט לימוד חניכים מהשכבה במקצוע D.J
שמונה חניכים משכבת י' משתתפים בלימודי DJ בן 10 מפגשים לטובת הכשרת חניכים למשימות הגברה ותקליטנות. החניכים מפעילים עמדות די.ג'יי באירועי הכפר במהלך השנה.

מסע השרדות "לוטן"
15 חניכים משכבת '-יב' יוצאים מדי שנה למסע הישרדות אתגרי במדבר. מסע להעצמה אישית ליצירת תחושת מסוגלות באמצעות התמודדות עם המדבר, חיזוק הדימוי העצמי, פיתוח עבודת צוות, דאגה לקבוצה ואחריות. זהו מסע נודד במדבר והחניכים נושאים על גבם את האוכל, אמצעי השינה מתנתקים מפלאפונים ומתחברים לעצמם.

קורס צלילה
18 חניכים משכבת י' יוצאים מדי שנה לקורס צלילה באילת. החניכים נבחרים לאחר בדיקת הקריטריונים המסמנים אותם כקבוצת חניכים מובילים ומצטיינים בבית הספר ובפנימיה.

הפעלת חנות הדסה'לה

קורס מנטורנג

"להיות אזרח"
פעילות שכבה י' לקראת קבלת ת"ז. במהלך השנה משתתפים החניכים בפעילות בי"ס ופנימייה, במהלכה לומדים אזרחות - חובות וזכויות האזרח ומהי חשיבות ת"ז.

פרויקט "נתיבי נעורים
פרויקט "נתיבי נעורים" אשר מפגיש בין צוות וחניכי הכפר לבין קצינים וחיילים לקראת השירות הצבאי והעלאת מוטיבציה לגיוס.

פרויקט מניעת עישון
תוכנית שנתית בשיתוף עו"ס לקבוצת חניכים בשכבה למניעת עישון.

פרויקט "הכנה למעגל העבודה"
פרויקט הכנת החניכים לקראת כניסה למעגל העבודה בשיתוף אוניברסיטת חיפה.

מרכזי עבודה
שילוב חניכי הקבוצה במסגרת מרכזי העבודה בשעות הצהרים. העבודה מתקיימת במרכזי הכפר.

תפעול וניהול קיוסק הכפר
שכבה יב' מפעילה באופן שוטף את קיוסק הכפר כולל ניהול קופה והכשרת חניכי השכבה בהזמנת ציוד ומכירות.

הכנה לצה"ל בעקבות לוחמים
מסע לזכר אסון המסוקים מרמות נפתלי לכיוון שאר יישוב בשיתוף בתי ספר מרחבי הארץ.

מסע לפולין
במסגרת משלחות לפולין של נשות הדסה, נבחרים חניכים אשר הצטיינו בהתנהגותם בפנימייה ובבית ספר

מסע לאתיופיה
במסגרת מסע שורשים והעצמת חניכים יוצאי העדה האתיופית, יוצאים חניכי שכבה יא-יב למסע לאתיופיה במטרה להעמיק את ההיכרות של חניכים שאינם מהעדה עם מורשת העדה האתיופית מחד ומאידך לחזק את ידיעותיהם וגאוותם של בני העדה האתיופית.

פרויקט "לקראתך"
פרויקט לליווי והעצמת בנות שכבה יא-יב לקראת השירות הצבאי, על כל מרכיביו ותהליך צו הגיוס. במסגרת הפרויקט מתקיימים 10 מפגשים לאורך השנה, חלקם מפגשים קבוצתיים וחלקם מפגשים אישיים של החניכות במתן מענה לשאלות ובעיות לקראת הגיוס

חשיפה לשנת שירות בקהילה
העצמה וחיבור לפרויקט של נתינה בקהילה. הכנה לקראת שנת שירות ותרומה לקהילה.

העצמת בוגרי הכפר
פרויקט העצמת בוגרי הכפר ושילובם עם צוות ההדרכה לליווי, חניכה ותגבור בקבוצות הצעירות, שילוב הבוגרים בשמירה על חניכים צעירים בלילות.

"אילן הכושר"
כחלק מחיבור חניכי כפר הנוער רמת הדסה לקהילה והעצמת החניכים לקראת השירות הצבאי הן מבחינה פיסית והן מבחינה מנטלית, משתתפים 3 חניכים בפרויקט "אילן הכושר", בו ייצאו החניכים אחת לשבוע לחדר כושר בקרית טבעון.