newlogo

כפר הנוער רמת הדסה         השקדים 111, קרית טבעון   |    חייגו עכשיו: 053-62898573

סדר יום בפנימייה

6:30 – השכמה, התארגנות וניקיונות
7:15 – מפגש במועדון הקבוצה ובדיקת ציוד בית הספר
7:30 – ארוחת בוקר
8:00 – לימודים בבית ספר
13:30 – ארוחת צהרים
13:55 – מפגש מועדון ושיחת סיכום יום הלימודים
14:00 – שכבה צעירה במרכזי למידה. שכבה בוגרת – עבודה במרכזים
15:30 – שעורי בית ולמידה בקבוצות
16:00 – שעת מועדון
16:30 – זמן חופשי (חוגים, מרכזים, מחויבות אישית ועוד)
18:30 – ארוחת ערב
19:15 – פעילות ערב בקבוצות
20:45 – זמן מקלחות והתארגנות
21:30 – כיבוי אורות