newlogo

כפר הנוער רמת הדסה         השקדים 111, קרית טבעון   |    חייגו עכשיו: 04-9037800   

משלחת לפולין

a (15)

במסגרת משלחות לפולין של נשות הדסה, נבחרים חניכים אשר הצטיינו בהתנהגותם בפנימייה ובבית ספר