newlogo

כפר הנוער רמת הדסה         השקדים 111, קרית טבעון   |    חייגו עכשיו: 053-62898573

מכללת רמת הדסהכפר הנוער רמת הדסה מציע לבוגרי י"ב במגמת מכונות מסגרת למידה איכותית וייחודית : לימודים לקראת התואר "טכנאי/הנדסאי מכונות". בתחום התמחות מערכות ייצור ממוחשבות (.c.n.c) .

משך הלימודים

שנת לימודים אחת לתואר טכנאי, שנתיים לתואר הנדסאי.

שכר לימוד

שכר הלימוד נקבע מדי שנה ע"י משרד החינוך והתרבות והוא אחיד לכל המגמות והמסלולים בכל מוסדות הלימוד.
המכללה ברמת הדסה מוכרת ע"י משרד החינוך וצה"ל ונתמכת על ידי פרויקט "יעד" של חיל החימוש.
התמיכה מתבטאת במימון 80% משכר הלימוד, בעזרה בלימודים ובשיבוץ מתאים בשירות הסדיר .

דחיית שירות

תלמיד שנרשם ללימודים במכללה , נדחה השירות הצבאי בשנה לתואר טכנאי ובשנתיים לתואר הנדסאי .
לאחר הלימודים מתגייס לשירות צבאי: כטכנאי/ הנדסאי בכל חילות צה"ל , לרבות חילות השדה ויחידות מובחרות .

ימי הלימוד ושעות הלימודים במכללה : הלימודים במכללה מתקיימים במהלך ארבעה ימים בשבוע:
ימים שני ,שלישי , רביעי , וחמישי . כל יום משעה- 08:15 ועד השעה 16:00 .
שיעורי תגבור ועזרה לימודית בכל המקצועות יינתנו בשעות הערב .
בעת הצורך תינתן האפשרות להשלים בגרויות בעת הלימודים במכללה בימים ראשון ושישי .

לימודים אקדמאים

לתלמידים מצטיינים – ממוצע 85 ומעלה יש אפשרות להמשיך לימודים לקראת תואר ראשון b.sc בהנדסה , לתלמידים המתאימים ידחה השירות הצבאי בשנתיים נוספות . הלימודים ימומנו ע"י צה"ל .

תנאי פנימייה

אפשרות ללמוד בתנאי פנימייה כולל לינה וכלכלה .

אוכלוסיית היעד

בוגרי כיתה י"ב .

תנאי קבלה:

14 יח"ל בגרות לפי ההתפלגות הבאה:7 יח"ל טכנולוגיות ( 1 יח"ל פיסיקה או מדעי הטכנולוגיה 3 יח"ל מכניקה , 3 יח"ל בהתמחות ) .7 יח"ל עיוניות ( 3 יח"ל מתמטיקה , 3 יח"ל אנגלית , 1 יח"ל לשון ) .