newlogo

כפר הנוער רמת הדסה         השקדים 111, קרית טבעון   |    חייגו עכשיו: 053-62898573

בוגרים

הכפר מלווה את בוגריו מרגע סיום התחנכות החניך בכפר, וממשיך ללוות את הבוגרים במהלך שירותם הצבאי ומעודד ללימודי המשך באקדמיה, באמצעות מלגות לימודים.
בכפר הוקם לאחרונה בית בוגרים, המשמש בית חם לבוגרי הכפר.
רכזת בוגרים וצוות הכפר מקיימים קשר קבוע עם כל בוגרי הכפר במהלך 6 שנים לאחר סיום ההתחנכות בכפר ןמלווה את הבוגר בצמתים השונים במהלך חייו לאחר שחרורו מהצבא, כגון: מציאת עבודה, מלגות ללימודים, זכויותיו כחייל משוחרר ועוד ועוד.