newlogo

כפר הנוער רמת הדסה         השקדים 111, קרית טבעון   |    חייגו עכשיו: 053-62898573

כפר נוער חקלאי | פנימיות נוער חקלאיות

 

כפר נוער חקלאי בשנות האלפיים

השינויים שחלו על מושג החקלאות במאה האחרונה הם עצומים מרמת הטכנולוגיה ועד המשמעות של התעשייה. בשנים של קום המדינה הוקמו פנימיות נוער חקלאיות בארץ לצורך משיכה של בני נוער ממדינות שונות לעלות ארצה. יש שייחסו אל כפר נוער חקלאי את המשמעות של 'כור היתוך', שאליו התנקזו עשרות אלפי חניכים שהגיעו ארצה בשנים הראשונות לאחר קום המדינה.

מאז עברנו כברת דרך, ולא רק בהתפתחות התעשייה מסביב, אלא גם פחות ופחות נתקלים במסגרות של כפר נוער חקלאי. אך בכל זאת הם עדיין קיימים. כיום מרוכז החינוך החקלאי בידי המנהל לחינוך התיישבותי פנימיתי ועליית הנוער. מנהל זה משמש כפיקוח על בתי הספר חקלאיים ועל פנימיות נוער חקלאיות.

אז והיום חינוך כפר נוער חקלאי

למרות השינויים שחלו בתעשייה ובחברה עצמה פזורים ברחבי הארץ מאות מוסדות שדוגלים בגישת החינוך החקלאי. אך אם בעבר כפר נוער חקלאי נועד כדי למשוך בני נוער לעלות ארצה, ללמוד את מקצועות החקלאות הנדרשים באותם זמנים, ולתרום את חלקו לחקלאות באותן שנים, כיום המוקד של כפר הנוער החקלאי השתנה.

פנימיות נוער חקלאיות התאימו את עצמן לרוח הזמן של ימינו. המוקד היום הוא לקרב את בני הנוער לערכי הטבע, לנופי הארץ ולמקצועות החקלאות ברוח הזמן הזה. כפר נוער חקלאי מציע לתלמידים לא פעם אזורים שיש בהם משק חקלאי, גן זואולוגי, ומוסיף לתכני הלימוד נושאיים הקשורים לעבודה חקלאית, היכרות עם הענף בתקופתנו ועוד.

מגלים ענף – מפתחים כישורים

יש שרואים בעשייה של מסגרות חקלאיות דריכה במקום או חזרה לאחור בשנים. אמירה שאין בה הבנה של משמעות העיסוק בחקלאות בת ימינו.

דווקא בעידן טכנולוגי מפותח קיימים פיתוחים מרתקים בענף החקלאות, שחושפים בפני התלמידים עולם ומלואו. לצד זה העבודה במשק חקלאי שונה ממיומנויות אופייניות בעידן העכשווי ומציעה סוג אחר של חוויה לתלמידים, שמתברר שהם מתחברים אליה באופן טבעי ופשוט.

כפר נוער חקלאי הוא חינוך איכותי בעידן שבו המתווה החינוכי לעיתים מתפזר ואינו ברור. מדובר בגישה חינוכית בת למעלה ממאה שנה, ששינתה את מהותה ברוח הזמן, אך שומרת על צביון עבור דור העתיד.

לבירור על פנימיות נוער חקלאיות ועל העשייה מותאמת הזמן – מוזמנים לפנות אלינו כפר הנוער רמת הדסה - 04-9037800