newlogo

כפר הנוער רמת הדסה         השקדים 111, קרית טבעון   |    חייגו עכשיו: 053-62898573

עלית הנוער פנימיות

כפרי נוער ופנימיות נוער – תשובה בעידן טכנולוגי

פנימיות הנוער בארץ שינו את מהותן מאז קום המדינה ועד ימינו, וזכורות מראשית הדרך מתקופת עלית הנוער פנימיות שהיו נפוצות ברחבי הארץ. הזמנים השתנו. אז הובילה עלית הנוער פנימיות שעיקרן היה מענה מלא לילדים שהגיעו מארצות אירופה למשל, יתומים מהורים שלא שרדו את השואה.

היום פנימיות נוער נועדו לתת מענה שונה לגמרי, ובהתאם לרוח התקופה. אך עדיין רוחה של עלית הנוער פנימיות מצוי ברוחן של פנימיות הנוער כיום.

חינוך ערכי וכפרי נוער

היום נכנסו מסגרות הפנימיות לכפרי נוער ברחבי הארץ, וכולם נמצאים תחת פיקוח חינוכי ייחודי לפנימיות של משרד החינוך.

היתרון בהכנסת עלית נוער פנימיות לתוך כפרי נוער הוא שניתן לכל מכלול הצוות החינוכי, בפנימייה ובבית הספר, מעטפת אחידה של הדרכה שיש לה מסר אחיד שמלווה את הילד בכל המסגרות שבהן הוא נמצא. כלומר בבוקר בחדר האוכל ישמע הילד את המסר החינוכי, למשל; 'אנחנו סומכים עליך', וימשיך לשמוע אותו בבית הספר, בשעות התגבור במועדון בצהריים, בפעילות החינוכית של מדריכי הכפר ועד לרגע שהוא עוצם את עיניו.

צוות המדריכים בכפר הנוער

המדריכים, המורים, המטפלים מהווים צוות חינוכי לילדי הפנימיה. הם משלימים האחד את השנייה במענה לצורכי הילדים בכל שעות היום. בעיה שעולה במועדון יכולה לקבל נקודת מבט של הצוות החינוכי בבית הספר, ותמיכה של המדריך החברתי בשעות הערב.

הצוות החינוכי הכולל מקבל הכשרה שמותאמת לאנשי חינוך בדגש על החינוך הפנימייתי.

עלית נוער פנימיות שממשיכות בקו החינוכי

מובן שערכי העלייה לארץ וההתיישבות התפוגגו עם הזמן, ואינם קיימים בתפישה של כפרי נוער של ימינו, אך לצידם יש לא מעט ערכים שנשמרו מאותם ימים.

חינוך לאהבת הארץ, חינוך חקלאי, חינוך חברתי, סביבה תומכת לדור הצעיר ועוד.

לצד זה מפתח כל כפר נוער תחום חינוכי שעליו מושתת כפר הנוער: ישנם כפרי נוער בעלי הדגש לחינוך הימי, המוזיקלי, ספורט, לימודי משטרה, ענפי רכיבה על סוסים, חוות חקלאיות ועוד.

לפרטים על כפר נוער שממשיך בדרכה של תנועת עליית הנוער – מוזמנים לפנות לכפר הנוער רמת הדסה - 04-9037800